Bernhard Greve

Samlinga etter Greve

På Skredhaugen kan du oppleva privatsamlinga etter kunstnaren Bernhard Greve og kona hans Ingrid. 

Bernhard Greve (1886-1962) var ein allsidig kunstnar. I unge år studerte han målarkunst under mellom anna Harriet Backer og Henri Matisse. Men det var som glasmålar han vann størst ry.

Greve kjøpte Skredhaugen i 1918. Hit flytta han i åra frametter fleire gamle hus frå ulike gardar i Sørfjorden. Desse vart fylte med gamalt innbu, med reiskapar, bruksting og prydting som Greve samla i distriktet.

Bernhard Greve lukkast i å skapa eit levande kunst- og kulturhistorisk museum.
Samstundes var Skredhaugen ein sjarmerande sommarbustad for familien. Det var hit Greve søkte etter lange og slitsame studiereiser rundt om i Europa. Her fann han ro og inspirasjon til kunstnargjerninga si.

 

 

Kontakt

5781 Lofthus
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om det som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

Sundagar i perioden 30. juni-4. august:
Kl 12-17

Arrangement på onsdagar i juli;
Sjå eige program

Contact

5781 Lofthus
Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Sundays June 30–August 4:
12 AM–5 PM

Events on Wednesdays in July;
See the program section

X