– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Bernhard Greve

Samlinga etter Greve

På Skredhaugen kan du oppleva privatsamlinga etter kunstnaren Bernhard Greve og kona hans Ingrid.

Bernhard Greve (1886-1962) var ein allsidig kunstnar. I unge år studerte han målarkunst under mellom anna Harriet Backer og Henri Matisse. Men det var som glasmålar han vann størst ry.

Greve kjøpte Skredhaugen i 1918. Hit flytta han i åra frametter fleire gamle hus frå ulike gardar i Sørfjorden. Desse vart fylte med gamalt innbu, med reiskapar, bruksting og prydting som Greve samla i distriktet.

Bernhard Greve lukkast i å skapa eit levande kunst- og kulturhistorisk museum.
Samstundes var Skredhaugen ein sjarmerande sommarbustad for familien. Det var hit Greve søkte etter lange og slitsame studiereiser rundt om i Europa. Her fann han ro og inspirasjon til kunstnargjerninga si.

 

 

X