Bernhard Greve

Samlinga etter Greve

På Skredhaugen kan du oppleva privatsamlinga etter kunstnaren Bernhard Greve og kona hans Ingrid. 

Bernhard Greve (1886-1962) var ein allsidig kunstnar. I unge år studerte han målarkunst under mellom anna Harriet Backer og Henri Matisse. Men det var som glasmålar han vann størst ry.

Greve kjøpte Skredhaugen i 1918. Hit flytta han i åra frametter fleire gamle hus frå ulike gardar i Sørfjorden. Desse vart fylte med gamalt innbu, med reiskapar, bruksting og prydting som Greve samla i distriktet.

Bernhard Greve lukkast i å skapa eit levande kunst- og kulturhistorisk museum.
Samstundes var Skredhaugen ein sjarmerande sommarbustad for familien. Det var hit Greve søkte etter lange og slitsame studiereiser rundt om i Europa. Her fann han ro og inspirasjon til kunstnargjerninga si.

 

 

Opningstider

Sesongopning sundag 26. juni

Ope kvar sundag kl 12-17 i perioden 26. juni-8. august
Elles ved førespurnad utanom sommarsesong.

Kontakt
5781 Lofthus

Tlf: 474 79 884

E-post: post@hvm.museum.no
Sosiale media
Følg Skredhaugen på Facebook og Instagram #skredhaugen
Opening hours

Sundays June 26-August 8: Open 12 AM-5PM
See the program section for events

Please contact us for requests

 

 

Contact
5781 Lofthus Tel: +47 474 79 884 E-mail: post@hvm.museum.no
Social media
Follow Skredhaugen on Facebook and Instagram: #skredhaugen
X