Jon Bleie

 

 

Kunstsamlinga etter Bleie

Jon Bleie (1904-1981) sette djupe spor etter seg i kulturlivet i Hardanger. Gjennom eit langt liv bygde han opp ei stor privat samling med norsk kunst og kunstlitteratur som han testamenterte til Ullensvang herad.
På Skredhaugen kan ein gjera seg kjend med kunstnarar og kunstverk som gledde og inspirerte Jon Bleie, mellom dei Henrik Sørensen, Harald Kihle og Theodor Kittelsen.

Kontakt

5781 Lofthus
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om det som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

Sundagar i perioden 30. juni-4. august:
Kl 12-17

Arrangement på onsdagar i juli;
Sjå eige program

Contact

5781 Lofthus
Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Sundays June 30–August 4:
12 AM–5 PM

Events on Wednesdays in July;
See the program section

X