– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Jon Bleie

 

 

Kunstsamlinga etter Bleie

Jon Bleie (1904-1981) sette djupe spor etter seg i kulturlivet i Hardanger.

Gjennom eit langt liv bygde han opp ei stor privat samling med norsk kunst og kunstlitteratur som han testamenterte til Ullensvang herad.

På Skredhaugen kan ein gjera seg kjend med kunstnarar og kunstverk som gledde og inspirerte Jon Bleie, mellom dei Henrik Sørensen, Harald Kihle og Theodor Kittelsen.

X