– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Skredhaugens vener

Bli med!

Skredhaugens vener vart stifta i 2008 med eit ynskje om å skapa aktivitet kring museumstunet på Lofthus.

Venelaget står bak dugnadsarbeid, undervisningsopplegg og faste arrangement. Utvalde dagar i sommarsesongen skipar dei til konsertar og andre tilstellingar til glede for fastbuande og tilreisande. I tillegg har venelaget ansvar for geitehaldet på Skredhaugen.

Skredhaugens vener tel kring 90 medlemer – og tek gjerne i mot fleire! Medlemskapet er gratis.

Ta gjerne kontakt med leiar i laget, Leif Øye: Tlf 975 26 282