– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Skredhaugens vener

Bli med!

Skredhaugens vener vart stifta i 2008 med eit ynskje om å skapa aktivitet kring museumstunet på Lofthus.

Venelaget står bak dugnadsarbeid, undervisningsopplegg og faste arrangement. Utvalde onsdagar i sommarsesongen skipar dei til konsertar og andre tilstellingar til glede for fastbuande og tilreisande. I tillegg har venelaget ansvar for geitehaldet på Skredhaugen.

Skredhaugens vener tel kring 90 medlemer – og tek gjerne i mot fleire! Medlemskapet er gratis.

Ta gjerne kontakt med leiar i laget, Per Nornes: Tlf 952 01 493

 

 

Opningstider

Ope ved førespurnad utanom sommarsesong

Kontakt
5781 Lofthus

Tlf: 474 79 884

E-post: post@hvm.museum.no
Sosiale media
Følg Skredhaugen på Facebook og Instagram #skredhaugen
Opening hours

Please contact us for requests

 

 

Contact
5781 Lofthus Tel: +47 474 79 884 E-mail: post@hvm.museum.no
Social media
Follow Skredhaugen on Facebook and Instagram: #skredhaugen
X