Skredhaugens vener

Bli med!

Skredhaugens vener vart stifta i 2008 med eit ynskje om å skapa aktivitet kring museumstunet på Lofthus.

Venelaget står bak dugnadsarbeid, undervisningsopplegg og faste arrangement. Utvalde onsdagar i sommarsesongen skipar dei til konsertar og andre tilstellingar til glede for fastbuande og tilreisande. I tillegg har venelaget ansvar for geitehaldet på Skredhaugen.

Skredhaugens vener tel kring 90 medlemer – og tek gjerne i mot fleire! Medlemskapet er gratis.

Ta gjerne kontakt med leiar i laget, Per Nornes: Tlf 952 01 493

 

 

Kontakt

5781 Lofthus
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Opningstider

Ta gjerne kontakt for førespurnad om inngang i museet utanom sommarsesong.

Sosiale media

Følg Skredhaugen på Facebook og Instagram #skredhaugen

Contact

5781 Lofthus
Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Opening hours

See the program section for events

Please contact us for requests

 

 

Social media

Follow Skredhaugen on Facebook and Instagram: #skredhaugen

X