Skredhaugens vener

Bli med!

Skredhaugens vener vart stifta i 2008 med eit ynskje om å skapa aktivitet kring museumstunet på Lofthus.

Venelaget står bak dugnadsarbeid, undervisningsopplegg og faste arrangement. Utvalde onsdagar i sommarsesongen skipar dei til konsertar og andre tilstellingar til glede for fastbuande og tilreisande. I tillegg har venelaget ansvar for geitehaldet på Skredhaugen.

Skredhaugens vener tel kring 90 medlemer – og tek gjerne i mot fleire! Medlemskapet er gratis.

Ta gjerne kontakt med leiar i laget, Per Nornes: Tlf 952 01 493

 

 

Kontakt

5781 Lofthus
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Opningstider

Sundagar i perioden 30. juni-4. august:
Kl 12-17

Arrangement på onsdagar i juli;
Sjå eige program

Contact

5781 Lofthus
Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Opening hours

Sundays June 30–August 4:
12 AM–5 PM

Events on Wednesdays in July;
See the program section

X