– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Workshop: Kvileåret

mån30mai13:06mån13:06Workshop: Kvileåret13:06 - 13:06(GMT+00:00)

Om arrangementet

Sundag 12. juni kl 12.30-14.00 kan du bli med på workshop på Storeteigen: Workshopen har fått tittelen Kvileåret – Kvile, vekst og aktivisme.

Dette er ein verkstad for dei som treng kvile. For dei som det blir stilt spørsmål ved deira eksistens – dei som blir debattert, avfeia eller ignorert. Denne verkstaden er for dei som er annleis, for dei som ikkje blir aksepterte for den dei er, for dei som ikkje kjenner seg trygge i samfunnet. Denne verkstaden er for alle som ser seg sjølv i desse orda og spesielt, men ikkje avgrensa til, melaninrike personar, innvandrarar, kvinner, skeive, einslege foreldre, omsorgspersonar, ikkje-binære, transar, dei med fysiske, mentale eller emosjonelle evner og dei som støttar desse.
For dei som ikkje finn kvile i dette samfunnet.

Kvileåret er eit 18-månadars prosjekt halde på Storeteigen av kunstnaren Amber Ablett. Prosjektet vil utforska kva me kan læra om kvila si rolle som verktøy for vekst ved å sjå til tradisjonelle jordbruksteknikkar. Prosjektet samlar aktivistar, allierte og den breiare offentlegheita for å tenka saman om kvile som ein aktiv tilstand.

I workshopen vil deltakarane bli inviterte til å ta med seg gjenstandar til kompost og økta vil starte med ein diskusjon rundt kvile, vekst og aktivisme. Me vil tenka på når me treng kvile; laga ei liste til å gje nære og kjære slik at dei veit når me treng støtte.

Meld deg på verkstaden: post@kabuso.no 

Kvileåret er kuratert av Kunsthuset Kabuso og støtta av Norsk kulturråd.

>> Sjå nettstaden til kunstnaren

Velkomen innom!

Tid

(Måndag) 13:06 - 13:06(GMT+00:00)