– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Framtidsforum i Kvam herad

fre28mai19:00Framtidsforum i Kvam heradFøredrag19:00(GMT+00:00)

Om arrangementet

Framtidsforum i Kvam herad
FN sine mål for berekraft er verdas felles arbeidsplan for å utrydda fattigdom, kjempa mot ulikskap og stoppa klimaendringane innan 2030.
Korleis kan me i Kvam arbeida for å nå desse måla?

Føredrag og samtale:

  • Professor Finn Gunnar Nielsen, Bergen Offshore Wind Centre/UiB:
   Kor mykje straum treng me eigentleg?
   Paradigmeskiftet i energisektoren – fortalt gjennom Finn Gunnar Nielsens historie frå petroleumsindustrien til havvind og fornybar energi generelt.

 

  • Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, UiB:
   Frå berekraftpins til handling
   Me treng eit varmt hjarta og ein klar hjerne for å nå FN sine berekraftsmål. Kva er viktige tiltak og kva er symbolhandlingar? Kva bør me prioritera for samfunnet og som privatpersonar?
   Me må bruka ressursar som energi, mat og råstoff på ein betre måte enn me gjer i dag. Men er det naudsynt å gjera alt riktig for å nå måla?

 

 • Instituttleder Peter Andersen, institutt for geografi/UiB
  Kan me redda klimaet med kortreist tradisjonsmat?
  Matproduksjonen står for rundt 25% av verdas klimautslepp, og pandemien viser korleis det globale matsystemet kan rammast av uforutsette kriser. Tradisjonsmat som graut, lokal fisk og gryterettar kan ha langt lågare utslepp enn dagens kjøtbaserte hurtigmat. Samstundes finst det ingen gratis lunsj, og ikkje all lokal mat er like klimavennlig. Korleis kan me som forbrukarar bidra gjennom dagleg matlaging? Korleis kan me bygga og vedlikehalda respekt og vitskap om råvarer og kompetanse i matvegen?

Kvelden rundast av med mingling og open kafé

Forumet er ein del av Berekraftverkstad på Storeteigen – med Margrethe K. Brekke (tekstilkunstnar), Jon Gjerde (verdsmeister i akrobatisk hangglider) og Martin Andersen (kunstnaren bak Solspeilet på Rjukan)
Sjå også program på storeteigen.no

>>> Sjå program for fageleg innhald i Kabuso 28. mai (PDF)